Inloggen

Login met uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *

Arbitreren1 - Libre

Artikelindex

Libre  

Bij het libre (vrije spel) maakt het in principe niet uit hoe de caramboles
gemaakt worden, mits daarbij maar geen speelfouten worden gemaakt.
Bij dit spel hebben we wel te maken met verboden zones.

biljarttafel_met_verboden_zone


De verboden zones bij libre klein bevinden zich in de hoeken van het biljart.
De grootte van deze zones zijn als volgt:

1.  Tòt de overgangsklasse 17 X 17 cm. (op de banden) 
2.  Vanaf de overgangsklasse en hoger 28,75 X 57,5 cm. 
     (op de banden en de grootste maat op de lange band). 
Voor de verboden zones gelden de volgende annonces:

1.  à cheval 
2.  entrée 
3.  dedans 
4.  resté dedans (is een fout, dus: noteren enz.)
 
"A cheval"  moet worden geannonceerd als een van de aanspeelballen in
een verboden zone ligt en de andere bal (niet de speelbal) tegen diezelfde
zone aanligt, dus voor de lijn.
 
"Entrée" moet worden geannonceerd als beide ballen voor de eerste keer
in één verboden zone liggen. Ligt een van de aanspeelballen half op de lijn,
dan wordt geacht, dat die bal in de zone ligt. De speler mag in die zone dan
een carambole maken.
Blijven de ballen vervolgens in die zone liggen, dan volgt de positie "Dedans".
Wordt echter één van de ballen uit die zone gespeeld en keert er daarna
weer in terug, dan ontstaat opnieuw de positie "Entree".
 
"Dedans" moet ook door de arbiter worden geannonceerd. Het is de positie
ná entrée als beide aan te spelen ballen in de verboden zone zijn blijven liggen.
De speler mag nu nog één carambole in die verboden zone maken.
Bij het maken van die carambole moét een van de aanspeelballen uit die
verboden zone gespeeld worden.
(NB. Uiteraard mag de bal daarna wel weer in die verboden zone terugkeren
en ontstaat de positie "Entree" weer).
 
"Resté dedans" is de positie ná dedans. De beide aanspeelballen zijn ná
de carambole bij de "Dedans"-positie in de verboden zone blijven liggen.
Dit is een speelfout en de arbiter moet de speler dus aftellen.
Hij annonceert:" Noteren 2, de heer/mevrouw X, 2".
De laatste carambole telt niet mee.

 

Uitspringende bal(len) bij een librepartij:

Dit is een speelfout, dus de desbetreffende speler wordt afgeteld met de
annonce: "Noteren enz." Vervolgens worden de ballen nadat ze schoongemaakt
zijn in de beginpositie gelegd, waarbij de speelbal van de volgende speler
op het rechter of op verzoek van de speler op het linker acquit wordt gelegd.
Het raken van een van de ballen met de (houten) omlijsting van het biljart,
wordt beschouwd als een uitgesprongen bal.

 

Vastliggende bal(len) bij libre-klein:

De arbiter zal "Vast" annonceren en de speler heeft de volgende
keuzemogelijkheden:

1.  De ballen in de beginpositie laten leggen door de arbiter; 
2.  Spelen via de niet vastliggende bal of via een of meer andere banden
     dan de vastliggende band; 
3.  Losspelen van zijn speelbal via een "kopstoot".
Springen 1 of meer bal(len) uit, dan dienen alle ballen in de beginpositie
te worden geplaatst en komt de andere speler aan de beurt.

Clubadres

Postadres:
Biljartvereniging Vriendenkring
p/a Wim Berendsen
Bizetstraat 61
2992 RA  Barendrecht
Bezoekadres:
Sporthal "Lagewei"
Ploegwei 3
2992 ZC Barendrecht 

.

Correspondentie gegevens

 
telefoon:  06-29554727
e-mail:  info@biljartenbarendrecht.nl
K v.K.:  51485060
IBAN:
NL82 RABO 0305 4277 17
 
 
 
telefoon:  0180-787826