Inloggen

Login met uw account

Gebruikersnaam *
Wachtwoord *

Arbitreren1 - Kader

Artikelindex

 
Kader

Bij de basisverdeling worden op het laken vier lijnen getrokken,
evenwijdig en op een bepaalde (gelijke) afstand van de banden.
Daardoor ontstaan er negen vakken op de tafel. De korte band en
de lange band zijn verdeeld in 3 delen, zodanig dat de hoekvakken
een vierkant vormen.

biljarttafel_met_kaderlijnen

In de acht omtrekskaders, mag men slechts twee, soms ook slechts
maar één carambole maken, waarna één van de aangespeelde ballen
het kader moet verlaten, doch er wel terug mag inkomen.
Bij de speelwijze waarbij er maximum twee caramboles in één vak
mogen gemaakt worden, kondigt de scheidsrechter "entrée" aan wanneer
de aanspeelballen voor het eerst in hetzelfde vak liggen. Blijven de
aangespeelde ballen na de eerste carambole nog in het kadervak,
dan wordt dit feit aangekondigd met "dedans".
Hierna moet dus een der aanspeelballen het vak verlaten.
Mag er daarna terug inkomen met weer de melding entrée, enzovoort.
In het geval van maximum één carambole in hetzelfde vak, geldt alleen
de melding dedans.
Om het spel nog moeilijker te maken voor spelers uit de hoogste klassen
worden nog vierkante kaders van 18 cm. bijgevoegd op de plaats waar
de lijnen de band raken.
In deze ankerkaders gelden dezelfde beperkingen als voor de grote kaders.
 
Afmetingen van de Kaders:   

De kaderdisciplines worden aangeduid door twee getallen; zoals
bijvoorbeeld 47/2. Het eerste getal duidt de afstand in centimeter aan
tussen de kaderlijnen en de randen van de biljarttafel.
Het tweede getal duidt het aantal caramboles aan dat mag gemaakt worden
zonder dat een bal een gegeven kader verlaat.
Op een biljart van 2,30 meter spreekt men van kader 38/2.
Dit betekent dat de hoekkaders een zijde hebben van 38 cm en dat er
maximum twee caramboles in een vak mogen gemaakt worden.
Op matchbiljart spreekt men van kader 47/2. Dit betekent dat de hoekkaders
een zijde hebben van 47 cm en dat er maximum twee caramboles in een
vak mogen gemaakt worden. Hiervoor bestaat ook kader 47/1,
waarbij slechts één carambole in een vak mag gemaakt worden.
Op matchbiljart bestaat nog de discipline kader 71/2.
Nu hebben hoekkaders een zijde van 71 cm en het maximum caramboles
in de vakken 2 is. Hier is dus geen middenkader.
Een van de betrachtingen in dit spel is de ballen ofwel in het middenkader
te houden of de aanspeelballen aan elke zijde van een kaderlijn te hebben.
Dit is de zogenaamde positie à cheval. In deze gevallen kan men zonder
onderbrekingen reeksen maken. Komt men in de kaders met beperking,
dan wordt getracht de ballen zo te krijgen, dat men met een rappel,
een bal uit en weer in het kader krijgt.
Het moet niet gezegd worden dat kaderspel enkel door gevorderde
spelers kan gespeeld worden.

Clubadres

Postadres:
Biljartvereniging Vriendenkring
p/a Wim Berendsen
Bizetstraat 61
2992 RA  Barendrecht
Bezoekadres:
Sporthal "Lagewei"
Ploegwei 3
2992 ZC Barendrecht 

.

Correspondentie gegevens

 
telefoon:  06-29554727
e-mail:  info@biljartenbarendrecht.nl
K v.K.:  51485060
IBAN:
NL82 RABO 0305 4277 17
 
 
 
telefoon:  0180-787826